Biolit - přípravky proti hmyzu

Vyberte si produkt


Poradna

Komáři

S komáry se nejčastěji setkáváme při pobytu v přírodě. Největší množství komárů se vyskytuje v lužních lesích v blízkosti dolních toků větších a velkých řek a v rybničnaté krajině.

Komáři jsou především nepříjemný, obtížný hmyz, sužující své oběti bolestivým bodáním. Při přemnožení komárů v tzv. kalamitních oblastech(především Pomoraví a Podyjí) obyvatelstvo velmi trpí, pobyt venku se stává nemožným. Může dojít až k úhynu zvěře ubodáním.

Životní cyklus komárů

Samičky komárů kladou vajíčka buď na zem v místech, která budou zaplavena po tání sněhu či po záplavě (rod Aedes), nebo ve shlucích nebo jednotlivě přímo na vodní hladinu (rody Culex, Anopheles, Culiseta). Za cca 2-3 dny po zaplavení se z nakladených vajíček ve vodě líhnou larvy, které procházejí 4 vývojovými stádii, lišícími se již na první pohled velikostí. Zatímco 1.stádium je velikosti špendlíkové hlavičky a je tudíž sotva viditelné, 4.stádium měří kolem 1cm.

Larvy žijí ve vodě, nikoliv pouze ve vlhkém bahně, jak se často soudí. Dýchají atmosférický kyslík, proto se často zdržují u hladiny a při vyrušení klesají ke dnu charakteristickými trhavými pohyby. Líhništi komárů bývají různé periodické i stálé vodní plochy v lesích či na lukách, okraje rybníků, louže, ale i sudy na dešťovou vodu, bazénky a zatopené sklepy, na smetištích odložené pneumatiky plné vody apod. Po určité době – na jaře to může být až 1-2 měsíce, v létě za teplého počasí již za 5-7 dní se larvy zakuklí a z kukel se po několika d nech líhnou dospělí komáři. Po spáření hledají samice zdroj krve, samci nebodají. K úspěšnému vývoji vajíček drtivé většiny našich komárů se jejich samice musí nasát krve. Zdrojem krve jsou lesní zvěř, ptáci, ale i žáby a člověk.

Komáři mohou přenášet také závažná onemocnění člověka. Nejvážnější byla v minulosti malárie. Až do poloviny padesátých let minulého století byla u nás malárie běžná na jižní Moravě a na jižním Slovensku. Přestože v posledních 40 letech výrazně poklesl podíl komárů na člověku sajících ve prospěch tzv. zoofiliích(na zvířatech sajících), nelze u nás přenos malárie vyloučit. Nebezpečí opětovného zavlečení malárie k nám, vzhledem k neustálému vyššímu počtu lidí cestujících do malarických oblastí, je rozhodně možný. V okolí některých mezinárodních letišť v západní Evropě se objevily vzácné případy malárie místních obyvatel jako důsledek transportu nakažených komárů z malarických zemí Afriky v letadlech.

Na území ČR a SR se vyskytuje 6 rodů komárů s téměř 50 druhy. V obydlích nejčastěji nalezneme komáry rodu Culex(u nás komár obtížný, komár pisklavý ), do obydlí zaletují také komáři rodu Aedes(u nás komár záplavový), Anopheles(možný šiřitel malárie), zřídka komáři rodu Culiseta. Komáři přenášejí v oblastech ČR a SR také virus Ťahyňa (nazvaný podle slovenské vesničky, kde byl virus poprvé zjištěn). Infekce lidí tímto virem v ohniscích jeho výskytu nejsou vzácné(zvláště u lesních dělníků je séropozitiva až 56-90%). Klinické onemocnění lidí je však velmi vzácné. V posledních letech nebylo žádné takovéto onemocnění hlášeno. Onemocnění nicméně může uniknout pozornosti, jelikož jeho průběh je podobný chřipce.

Jak se chránit?

K účinnému odpuzování i hubení komárů v obytných místnostech slouží elektrický odpařovač Biolit. Jde o malý přístroj, který se vsune do zásuvky. Vznikajícím teplem na keramické destičce se z insekticidem impregnovaného polštářku nebo tekuté náplně uvolňují insekticidní látky (páry). Jejich vlivem komáři přítomní v místnosti přestávají asi do 10 minut bodat a po 20 minutách hynou. Biolit elektrický odpařovač funguje i při otevřených oknech.

Proti komárům lze také použít Biolit Plus. Je to nový elektrický odpařovač s tekutou náplní. Účinkuje i proti mouchám a zároveň má zesílený účinek proti komárům.

Lze také použít sprej Biolit L nebo Biolit Uni. Použití je podobné jako proti mouchám - místnost vystříkat sprejem a poté vyvětrat. Biolit L je vysoce účinný prostorový sprej proti mouchám, komárům, ovádům, vosám, a jinému hmyzu v domácnostech.

  • zaručená účinnost – dvojí působení: 1. rychlý omračující efekt 2. smrtící efekt - po několika minutách je omráčený hmyz usmrcen
  • minimální toxicita pro teplokrevné živočichy a člověka
  • výrobek je testován Národní referenční laboratoří pro desinfekci, desinsekci a deratizaci
  • tradiční značka – vyrábí se od roku 1962 a stále je inovován

V přírodě se proti komárům chráníme repelenty. V portfoliu značky Diffusil Repellent najdete přípravky:
Diffusil Repellent Basic, Diffusil Repellent PLUS s maximálním účinkem a Diffusil Repellent Dry Effect se suchým efektem na pokožce. Délka účinnosti repelentu je přímo závislá na obsahu účinné látky v přípravku. Čím je procento vyšší, tím déle je repelent účinný. V portfoliu značky Diffusil najdete také přípravky pro děti – Diffusil Repellent KIDS a Diffusil Repelent BABY.

Naše produkty

BIOLIT elektrický odpařovač s tekutou náplní 60 nocí - proti komárům Biolit UNI – proti létajícímu a lezoucímu hmyzu Biolit L 007 proti létajícímu hmyzu


Biolit Přípravky proti létajícímu a lezoucímu hmyzu.
Diffusil Ochrana před komáry, klíšťaty a proti vším.
Sídlo společnosti:
SC Johnson s.r.o.
Adresa: Radlická 519/16
150 00 Praha 5
Česká republika
IČ: 601 99 075
   
Infolinka CZ: 225 557 500
Infolinka SK: +420 225 557 500
E-mail: info@scj.cz
Poštovní adresa společnosti:
SC Johnson s.r.o.
Adresa: Radlická 519/16
150 00 Praha 5
IČ: 601 99 075

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
© 2019 S.C. Johnson s.r.o Terms and Conditions Privacy Statement